Verzekering

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Deze dient u af te sluiten bij uw basisverzekering. Een beperkt aantal aandoeningen en klachten worden door de verzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Deze klachten staan op de zogenaamde chronische lijst. Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, of uw vergoeding voor fysiotherapie van het lopende kalenderjaar is al verbruikt, dan krijgt u van Fysiotherapie Sminia een rekening. Deze dient u zelf te betalen. Uw therapeut kan zien hoeveel behandelingen u dit jaar al bij Fysiotherapie Sminia heeft verbruikt. Uw therapeut weet niet hoeveel behandelingen u al bij een andere zorgverlener hebt verbruikt.

Contracten

Fysiotherapie Sminia heeft voor verzekeringsjaar 2015 contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat behandelingen gegeven door Fysiotherapie Sminia vergoed worden door de zorgverzekeraar. Wij brengen behandelingen direct in rekening bij de zorgverzekeraar. U hoeft dit dus niet zelf te doen.

Chronische aandoeningen

Vanuit de overheid wordt elk jaar een zogenaamde chronische lijst opgesteld. Hierop staan klachten en aandoeningen die recht hebben op een vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Voorbeelden van aandoeningen op de chronische lijst zijn:

  • Nieuwe knie operatie
  • Nieuwe heup operatie
  • Elke andere orthopedische operatie
  • Chronische Obstructieve Pulmonale Ziekten (COPD)
  • Cerebrovasculair Accident (CVA)

Hierop staan niet alle klachten die wel als chronisch ervaren kunnen worden. Klachten welke wél op de chronische lijst staan, worden vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Alle behandelingen hiervoor (behandelingen 1 t/m 20) worden (deels) vanuit de aanvullende verzekering vergoed, of dienen zelf betaald te worden.

Acceptatieplicht

Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar u niet kan weigeren om een basisverzekering af te sluiten. U kunt dus bij elke zorgverzekeraar terecht voor een basisverzekering. Uw verzekeraar kan u voor een aanvullende verzekering echter screenen en op basis van deze screening weigeren. Niet elke verzekeraar screent klanten voor het afsluiten van een aanvullende verzekering. Hierdoor kan het zijn dat u bij de ene verzekeraar geweigerd wordt en vervolgens bij een andere verzekeraar voor een aanvullende verzekering geaccepteerd wordt.