Openingstijden
Ma - Vrij: 08:00 - 21:00
Zat: 08:00 - 13:30
Onze locaties
4 locaties in de Zaanstreek
Bel met ons
075-670 5075

In 2019 hebben ongeveer 54% van de mensen in Zaanstad een body mass index (BMI) boven de 25. Bij een gezond gewicht bevindt de BMI zich tussen de 18,5 en 25. De verwachting is dat in 2030 in Zaanstad 61,3% van de mensen een BMI boven de 25 heeft. De consequenties van overgewicht zijn groot en hebben vaak voor lange tijd impact.

NIEUW: Gecombineerde Leefstijl Interventie bij fysiotherapie Sminia

Gezond en regelmatig bewegen ondersteund met kennis van gedrag en voeding is dé manier om overgewicht te lijf te gaan. Daarom biedt Fysiotherapie Sminia de beweegkuur in de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) aan.

Beweegkuur

De beweegkuur richt zich op een verandering van leefstijl bij mensen met overgewicht. Sinds januari 2019 wordt het programma vergoed vanuit de basisverzekering zonder daarbij aanspraak te maken op het eigen risico. Tijdens het traject komen er een verschillende onderwerpen aan bod. Het gaat hierbij om beweging, voeding, ontspanning, slaap en gedragsverandering.

Het doel van het programma is om een verandering in de leefstijl te maken en te behouden. De begeleiding tijdens het programma wordt uitgevoerd door verschillende professionals. Dit zijn fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijlcoaches. Fysiotherapie Sminia werkt met fysiotherapeuten en een diëtiste die ook leefstijlcoach zijn.

In totaal duurt het traject twee jaar. Deze twee jaar zijn opgedeeld in twee fases van 1 jaar. Fase 1 noemen we de behandelfase. Om te starten moet u een verwijzing krijgen van de huisarts voor een beweegkuur. Er wordt gestart met een intake waaruit de persoonlijke doelen volgen. Vanuit daar wordt gestart met het traject. Hieronder staat puntsgewijs de aantal sessies die gevolgd worden in het programma.

Jaar 1 Behandelfase Jaar 2 onderhoudsfase
Leefstijlcoach

● 1x Intake
● 3x begeleiding individueel
● 3x begeleiding groeps

Leefstijlcoach

● 2x begeleiding individueel
● 2x begeleiding groeps

Fysiotherapeut

● 1x intake
● 2x groepsbijeenkomst

Fysiotherapeut

● Geen begeleiding

Diëtist

● 1x individueel voedingsplan
● 3x groepsbijeenkomst

Diëtist

● 3x groepsbijeenkomst

 

Zoals hierboven te zien is zijn het aantal contactmomenten in jaar 2 een stuk minder. Hier heeft u de kans om de opgedane kennis, uit jaar 1, in de praktijk te brengen waarbij de coaches nog over uw schouder meekijken.

Er wordt geschat dat er in Nederland maar liefst 5 miljoen mensen rondlopen die in aanmerking komen voor de beweegkuur. Belangrijk hierbij is wel dat u goed gemotiveerd bent om het hele traject aan te gaan samen met de coaches. Hieronder ziet u de voorwaarden om mee te mogen doen aan de beweegkuur.

Criteria om mee te doen aan beweegkuur

● U bent gemotiveerd om 2 jaar deel te nemen aan een gedrag-verander-programma
én
● U heeft overgewicht met een BMI van 25 of hoger, met daarbij een verhoogd risico op diabetes type 2 of hart- en vaatziekten
● óf U heeft overgewicht met een BMI van 30 of hoger.

U heeft een verwijzing van de huisarts nodig voor het deelnemen aan de gecombineerde leefstijl interventie

Deelnemen?

Bent u verwezen voor de BEWEEGKUUR of wilt u graag deelnemen Neem dan vrijblijvend contact op via 075-670 50 75 of maak direct een afspraak via ons afspraakformulier.

Maak een afspraak