Openingstijden
Ma - Vrij: 08:00 - 21:00
Zat: 08:00 - 13:30
Onze locaties
4 locaties in de Zaanstreek
Bel met ons
075-670 5075


 

De geriatriefysiotherapeut richt zich vooral op het behandelen van met name de kwetsbare ouderen. Door kwetsbaarheid kunnen kleine verstoringen in de fysiologische systemen grote gezondheidsproblemen veroorzaken. Het gaat hierbij om de biologische leeftijd. Componenten die hier onder andere mee te maken hebben zijn: functionele afhankelijkheid, beperkte mobiliteit, slechte zelfbeoordeelde gezondheid, beperkte sociale contacten en toegenomen gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen. De geriatriefysiotherapeut richt zich dus met name op personen die op meerdere vlakken beperkingen ervaren en vallen onder de complexere gezondheidsproblematiek door het hebben van meerdere ziektebeelden. Hieronder vallen atypische en onduidelijke presentatie van klachten.

Cliënten die onder de geriatriefysiotherapeut vallen zijn:

  • Gezonde/onbedreigde cliënten met een hoge kalenderleeftijd
  • Kwetsbare ouderen
  • Cliënten met geriatrische ziektebeelden.

De geriatriefysiotherapeut richt zich voornamelijk op preventie, advisering en behandeling

Preventie en bewustwording

De geriatriefysiotherapeut richt zich op het voorkomen of vroegtijdig verminderen (preventie) van risico’s op het gebied van het dagelijks bewegen op hogere leeftijd. Met zijn specifieke deskundigheid is de geriatriefysiotherapeut in staat vroegtijdig een neerwaartse spiraal in bewegingsbeperkingen te onderkennen en voorkomen. Hij beschikt over de competenties om effectief invloed uit te oefenen op die determinanten van gedrag die bij ouderen veranderbaar zijn. De geriatriefysiotherapeut vertaalt algemene preventieprogramma’s naar de specifieke wensen en behoeften van de doelgroep.

Advisering en consultatie

De geriatriefysiotherapeut adviseert en verleent consultatie aan verschillende doelgroepen. Enerzijds kan een cliënt met bepaalde klachten een advies vragen aan de geriatriefysiotherapeut, anderzijds kunnen collega-hulpverleners de geriatriefysiotherapeut consulteren. Te denken valt aan bijvoorbeeld verpleeghuisartsen, huisartsen en collega fysiotherapeuten. De geriatriefysiotherapeut kan onder andere adviseren over: de gevolgen van een diagnose, de prognose, de behandeling, de mogelijkheden bij ontslag, transfers en hulpmiddelen en adviseren over verwijzing naar andere disciplines.

Behandeling

Bij de behandeling van de doelgroep richt de geriatriefysiotherapeut zich onder andere op:

  • het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de cliënt;
  • het professioneel begeleiden van de cliënt in de laatste levensfase.

De geriatriefysiotherapeut koppelt de behandeling aan zingevingselementen en houdt rekening met de sociale rollen die zinvol zijn voor de cliënt.

Neem contact met ons op

Bent uw benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via 075-670 50 75 of maak direct een afspraak via ons afspraakformulier.

Maak een afspraak