Openingstijden
Ma - Vrij: 08:00 - 21:00
Zat: 08:00 - 13:30
Onze locaties
3 locaties in de Zaanstreek
Bel met ons
075-670 5075

We bieden kindertherapie aan

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen en adolescenten. Hij richt zich op (dreigende) problemen als gevolg van ontwikkelingsachterstand of aangeboren afwijkingen. De kinderfysiotherapeut handelt op een ontwikkelingsgerelateerd, leeftijdsadequate en contextgerelateerde manier. Het handelen is gebaseerd op kennis van groei en ontwikkeling van het bewegingssysteem, specifiek bij kinderen voorkomende problemen, de wederzijdse invloed van verschillende ontwikkelingsgebieden en de invloed van bewegingstaak en omgeving op het bewegend functioneren van kinderen.

Behandeling

Kinderfysiotherapie biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen en bij het behoud en de achteruitgang van het bewegen. Kinderfysiotherapeuten komen via een proces van klinisch redeneren tot een specifiek kinderfysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan therapeutische en/of preventieve interventies worden bepaald en uitgevoerd.

Wetenschappelijk onderbouwd

De kinderfysiotherapeut onderbouwt het handelen mede met kennis uit de kindergeneeskunde, de ontwikkelingspsychologie, de pedagogiek en de bewegings- en gezondheidswetenschappen op de kinderleeftijd. Kinderfysiotherapie heeft een theoretische rationale die is gebaseerd op principes van motorisch leren en motorische controle bij kinderen en Evidence Based Practice (EBP), en maakt gebruik van de International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY). Kinderfysiotherapie toetst zich voor wat betreft haar theoretische rationale, doeltreffendheid en doelmatigheid, en voor wat betreft veiligheid aan de meest actuele wetenschappelijke inzichten, methoden en technieken.

Neem contact met ons op

Bent uw benieuwd wat wij voor uw kind kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via 075-670 50 75 of maak direct een afspraak via ons afspraakformulier.

Maak een afspraak