Openingstijden
Ma - Vrij: 08:00 - 21:00
Zat: 08:00 - 13:30
Onze locaties
3 locaties in de Zaanstreek
Bel met ons
075-670 5075

GLI BeweegKuur - Een digitaal traject

De GLI is een tweejarig programma dat mensen met overgewicht/obesitas helpt om een gezondere leefstijl te verkrijgen en te behouden. Het hoofddoel van het programma is afvallen en een stabiel gewicht behouden. Sinds januari 2019 wordt het programma volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder daarbij aanspraak te maken op het eigen risico.

Tijdens het programma komen er een verschillende onderwerpen aan bod, het gaat hierbij om beweging, voeding, ontspanning, slaap en gedragsverandering.
Deze informatie zal u in de vorm van videopresentaties en verwerkingsopdrachten worden aangeboden. U krijgt drie weken om de opdracht te maken. 

Naast deze videopresentaties en opdrachten heeft u individuele gesprekken met de coaches. Deze kunnen in persoon of via de telefoon/videobellen plaatsvinden.
De begeleiding tijdens het programma wordt uitgevoerd door verschillende professionals. Dit zijn beweeg-/leefstijlcoach en voedingscoach.

In totaal duurt het programma twee jaar. Deze twee jaar zijn opgedeeld in twee fases van één jaar.
Fase 1: De behandelfase (maand 1-12). In deze fase zijn er meer contactmomenten met de verschillende coaches. Het veranderen van de leefstijl in positieve zin staat in dit jaar centraal.
Fase 2: De onderhoudsfase (maand 13-24), is het 2e jaar waarin er minder contactmomenten zijn met de coaches en u de nieuwe leefstijl zo veel mogelijk zelfstandig moet gaan handhaven.

In totaal krijgt u 3 intakes (leefstijl, voeding, beweging), 10 videopresentatie met bijbehorende opdracht en heeft u 5 gesprekken met de voedingscoach en 6 gesprekken met de leefstijlcoach.

Belangrijk om te weten is dat er geen vast/wekelijks beweegmoment in dit programma zit. Er worden wel verschillende opties om te bewegen aangeboden, maar deze worden niet door de verzekering vergoed.

Wat kunt u wel en niet verwachten?

Wel

 • Coaches die zich 100% voor je in willen zetten en klaar voor u staan wanneer u aangeeft dit nodig te hebben; 
 • Dat er beroep wordt gedaan op uw zelfredzaamheid;
 • Informatie in vorm van een videopresentatie en een verwerkingsopdracht die gemaakt moet worden;
 • Advies en handvatten om uw leefstijl, beweeggedrag en voeding te verbeteren.

Niet

 • Wekelijkse begeleiding; 
 • Extra online beoordeling van de opdrachten (beoordeling/bespreking vindt plaats tijdens individuele gesprekken);
 • Kant en klare beweeg-, en voedingsplannen;
 • Wekelijkse beweeg-/sportmomenten.

Criteria om mee te doen aan BeweegKuur

 • U bent gemotiveerd om 2 jaar deel te nemen aan een gedragsveranderingsprogramma;
 • U dient de Nederlandse taal volledig te beheersen;
  én
 • U heeft overgewicht met een BMI van 25 of hoger, met daarbij een verhoogd risico op diabetes type 2 en/of hart- en vaatziekten;
 • óf U heeft overgewicht met een BMI van 30 of hoger.


Om te starten heeft u een
verwijzing nodig van de huisarts voor de GLI. Op deze verwijzing moeten de volgende punten vermeldt staan:

 • BMI
 • eventuele nevenpathologieën (hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol etc).

Als de verwijzing binnen is, kunt u direct starten en zal er een screening worden ingepland met de leefstijlcoach.

Meer informatie?
Bekijken onze speciale www.gli-zaandam.nl website

Deelnemen?
Bent u verwezen voor de GLI en wilt u graag deelnemen? Neem dan vrijblijvend contact op via 075-670 50 75 of via het contactformulier.

 

Als u het programma liever in groepsverband doorloopt en kijk dan eens naar het reguliere traject. In dit traject wordt de informatie van de videopresentaties in groepsbijeenkomsten aangeboden i.c.m. individuele gesprekken met de leefstijlcoach. Voor meer informatie klik hier.

 

Regels bij afwezigheid van een GLI-afspraak 

 • Zonder afbericht een individueel gesprek missen: 
  • Factuur van €27,50. Individuele gesprekken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd en verplaatst. 
 • Zonder afbericht een intake gesprek missen: 
  • Factuur van €55,-. Intake gesprekken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst. 
 • Vroegtijdig het traject beëindigen
  • Factuur van €99,-.
 • Daarnaast is het de bedoeling dat u alle opdrachten inlevert voor de gestelde deadline, als dit niet lukt dient u dit tijdig te melden bij de betreffende coach zodat we de deadline kunnen uitstellen. 
Maak een afspraak