Openingstijden
Ma - Vrij: 08:00 - 21:00
Zat: 08:00 - 13:30
Onze locaties
3 locaties in de Zaanstreek
Bel met ons
075-670 5075

De Gecombineerde Leefstijl Interventie bij Fysiotherapie Sminia

Het CooL-programma richt zich op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren en gewichtsverlies, verbetering van de lichamelijke fitheid, realisatie van gezondheidswinst en verbetering van de kwaliteit van leven, te bewerkstelligen. 

Het programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder daarbij aanspraak te maken op het eigen risico. Het traject is kosteloos maar niet vrijblijvend. Het is van belang om ook tussen de sessies actief aan de slag te gaan met de gezonde leefstijl. 

Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. Een leefstijlcoach ondersteunt in het maken van gezonde keuzes en het stellen van concrete doelen, op weg naar een gezonde leefstijl. Fysiotherapie Sminia werkt binnen het CooL traject met leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en groepscoördinatoren. Het doel van het programma is om een verandering in de leefstijl te maken en te behouden.

Het traject

Tijdens het traject komen er een verschillende onderwerpen aan bod. Het gaat hierbij om beweging, voeding, ontspanning, slaap en gedragsverandering. Het programma bestaat uit een combinatie van groepssessies en individuele gesprekken met de leefstijlcoach. 

In totaal duurt het traject twee jaar. Deze twee jaar zijn opgedeeld in twee fases. Fase 1 is het basisprogramma (0-8 mnd.). In deze fase vindt een screening (30 min.) en een intake (60 min.) plaats, zijn er 3 individuele sessies van 30 min. 

Fase 2, het onderhoudsprogramma (9-24 mnd.) is de fase waarin er minder contactmomenten zijn en u de nieuwe leefstijl zo veel mogelijk zelfstandig moet gaan handhaven. In deze fase zijn er 5 individuele sessies. 

De groepssessies zijn verdeeld over twee jaar, waarvan er 8 in fase 1 plaatsvinden en de overige 8 in fase 2.

Belangrijk om te weten is dat er geen vast/wekelijks beweegmoment in dit programma zit. Er worden wel verschillende beweeg opties aangeboden, maar deze worden niet door de verzekering vergoed.

Hieronder staat puntsgewijs de aantal sessies die gevolgd worden in het programma.

Om te starten moet u een verwijzing krijgen van de huisarts voor de GLI. Op deze verwijzing moeten de volgende punten vermeldt staan:

 • BMI
 • Eventuele nevenpathologieën (hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol etc).

Vervolgens wordt er een intake gepland in de groep naar keuze. 

De groepen starten iedere maand op een andere locatie en per groep verschilt de dag en tijd waarop de groepsmomenten plaatsvinden. De individuele gesprekken zijn in overleg met de coaches in te plannen en zijn niet gebonden aan de locatie van de groepsbijeenkomsten.

Er wordt gestart met een intake bij de leefstijlcoach waaruit de persoonlijke doelen volgen. Vanuit daar wordt gestart met het traject en worden de individuele sessies met de leefstijlcoach ingepland. 

Belangrijk bij het volgen van het CooL-programma is wel dat u goed gemotiveerd bent om het hele traject aan te gaan samen met de coaches. Hieronder ziet u de voorwaarden om mee te mogen doen aan de beweegkuur.

Criteria om mee te doen aan de CooL regulier

 • U bent gemotiveerd om 2 jaar deel te nemen aan een gedrag-verander-programma;
  én
 • U heeft overgewicht met een BMI van 25 of hoger, met daarbij een verhoogd risico op diabetes type 2 of hart- en vaatziekten;
 • óf U heeft overgewicht met een BMI van 30 of hoger;
 • U dient de Nederlandse taal volledig te beheersen.

 

Wilt u meer weten over de GLI?
Bezoek onze speciale www.gli-zaandam.nl website

Deelnemen?
Bent u verwezen voor de GLI en wilt u graag deelnemen? Neem dan vrijblijvend contact op via 075-670 50 75 of maak direct een afspraak via ons contactformulier.

Als de groepen niet goed voor u uitkomen of u volgt liever een individueel programma, kijk dan eens naar de CooL digitaal. In dit traject wordt de informatie aangeboden via filmpjes en verwerkingsopdrachten i.c.m. individuele gesprekken met de leefstijlcoach en voedingscoach. Voor meer informatie klik hier.

 

Regels bij afwezigheid van een GLI-afspraak 

 • Met afbericht mag u maximaal 2 groepsbijeenkomsten missen. Bij een 3e keer afwezigheid mag u het traject helaas niet meer voortzetten. Wanneer u afwezig bent door iets wat u ruim van te voren al weet (vakantie, bruiloft, etc.), dit graag z.s.m. doorgeven, de bijeenkomst kan dan ingehaald worden. 
 • Zonder afbericht een groepsbijeenkomst missen: 
  • Voor de volgende groepsbijeenkomst een gezonde traktatie meenemen voor de groep (15 personen). 
 • Zonder afbericht een individueel gesprek missen: 
  • Factuur van €41,-. Niet te verhalen bij de verzekering.
   Individuele gesprekken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd en verplaatst. 
 • Zonder afbericht een intake gesprek missen: 
  • Factuur van €82,-. Niet te verhalen bij de verzekering.
   Intake gesprekken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst.
 • Vroegtijdig beëindigen van het traject:
  • Factuur van €99,-.Niet te verhalen bij de verzekering.
Maak een afspraak